Welkom bij Stichting Enexys

Stichting Enexys is een zg. ‘koepel’, een samenwerkingsverband van bedrijven. Wij focussen hierbij op excellent advies voor de gebouwde omgeving met als specialisme energie-prestatie, voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Anders gezegd: wij kunnen u helpen met (1) installatie-advies en de energetische verbetering van uw bestaande gebouw of woning – ook wel bekend als ‘de energie-transitie’ (2) het gelijk goed op poten zetten van uw nieuwbouwplan. De diensten die u op deze site vindt betreffen momenteel vooral de energielabeling. Het energielabel zelf kunt u zien als het befaamde topje van de ijsberg; het gaat bij het label niet alleen om de score maar ook om wat er ‘onder de motorkap’ zit: de onderliggende gebouweigenschappen en het daaruit volgende gebruikscomfort.

Woningen

Andere gebouwen

Overige bouwfysica

Woningen

Andere gebouwen

Kwaliteitsborging. Daar draait het om.

De bedrijven die samenwerken binnen Stichting Enexys hebben als doel om een excellent product te leveren. Wij doen dit onder meer door:

  • Ter zake te communiceren. Niet zomaar een rapport ‘over de schutting gooien’ maar aangeven wat de uitgangspunten zijn, wat er afwijkt, waarom het afwijkt en welke kansen er evt. nog te benutten zijn voor verdere verbetering.
  • Zonodig voorkomende zaken te researchen. Wij hebben een groot netwerk en weten wie we kunnen bellen.
  • Intervisie met vakgenoten. Je leert van elkaar hoe het (steeds) beter kan.

Kwaliteit is NIET:

  • Het gebouw slechter maken dan zou kunnen alleen maar om risico’s te mijden. (Ja dit gebeurt meer en meer.)
  • Niet nadenken en de voorgeschreven protocollen volgen. Van een deskundige mag worden verwacht dat hij/zij verantwoordelijkheid neemt.
  • Verzanden in de details van de voorgeschreven regelgeving en de hoofdlijnen uit het oog verliezen.

Kortom de voorgeschreven protocollen zijn een hulpmiddel, niet een doel op zichzelf.

Ons laatste nieuws