De stand van de energielabeling in Nederland – april 2022

De data m.b.t. alle in Nederland afgemelde energielabels is beschikbaar voor gemachtigden via de site EP Online van de Rijksoverheid. Momenteel wordt door één van de certificerende instanties gewerkt aan een rapportage die een beeld geeft van de werking van de markt op dit gebied. Hoe verloopt bijvoorbeeld momenteel het proces van de aanvraag omgevingsvergunning? Binnenkort (naar verwachting per 1 januari 2023) wordt kwaliteitsborging op alle onderdelen van de omgevingsvergunning van kracht. Het complexe onderdeel energie-prestatie valt echter al onder kwaliteitsborging per 1 januari 2021 en loopt dus al twee jaar voorop. Heeft dit daadwerkelijk geleid tot betere energie-prestatie rapportages voor de nieuwbouw? En worden alle nieuw opgeleverde gebouwen wel gelabeld conform de geldende protocollen ? De verwachting is eerlijk gezegd van niet… Dit artikel zal u de antwoorden geven op deze vragen als de rapportage hierover eenmaal definitief is en naar de Tweede Kamer kan worden gestuurd.