BRL 9500-U/D Energielabel nieuwbouw utiliteit

Dit energielabel is verplicht voor alle nieuw te bouwen of nieuwe opgeleverde verwarmde gebouwen die geen woning zijn. Alleen industriële ruimten zoals produktiehallen en opslagruimten zijn vrijgesteld. Vanuit het voorgeschreven protocol is hierbij o.a. een gebouwbezoek verplicht. Zie verder de aanpak bij “energielabel bestaande utiliteit” waarbij moet worden aangetekend dat het detailniveau van de gebouwopname hier een héél stuk verder gaat. In principe is de opleverende partij (de aannemer) labelplichtig tenzij u (1) een casco afneemt en zelf de afbouw verzorgt, of (2) contractueel anders overeenkomt. Casco-bouw (bijvoorbeeld een unit in een bedrijfsverzamelgebouw) valt hierbij net tussen wal en schip, wij adviseren daarom om bij casco-bouw contractueel vast te leggen bij wie de energielabelplicht rust; dit voorkomt gedoe achteraf. Het protocol voor opleveren is in de basis eenvoudig: alle gebouweigenschappen die worden opgevoerd voor de energie-prestatie, moeten onderbouwd worden met bewijs. Dit kan het best in de vorm van fotobewijs of fakturen. Het is daarom erg handig als tijdens de bouw al het nodige fotobewijs kan worden gemaakt, dit maakt het achteraf aantonen van de isolatiewaarden enz. een stuk eenvoudiger.