BRL 9500-W/D ENERGIELABEL NIEUWBOUW WONING

Dit energielabel is verplicht voor alle woningen waarvoor een bouwaanvraag wordt aangevraagd, het zg. voorlopige energielabel, en voor alle woningen die nieuw of na een zeer ingrijpende verbouwing (strippen van het casco) worden opgeleverd. Het protocol voor opleveren is in feite eenvoudig: alle woningeigenschappen die worden opgevoerd voor de energie-prestatie, moeten onderbouwd worden met bewijs. Dit kan het best in de vorm van foto’s of fakturen. Het is erg handig als tijdens de bouw al het nodige fotobewijs kan worden gemaakt, dit maakt het achteraf aantonen van de isolatiewaarden enz. een stuk eenvoudiger. In principe is de opleverende partij (de aannemer) labelplichtig tenzij u (1) een casco afneemt en zelf de afbouw verzorgt, of (2) contractueel anders overeenkomt.