Dit energielabel is verplicht voor alle nieuw te bouwen of nieuwe opgeleverde verwarmde gebouwen die geen woning zijn. Alleen industriële ruimten zoals produktiehallen en opslagruimten zijn vrijgesteld. Vanuit het voorgeschreven protocol is hierbij o.a. een gebouwbezoek verplicht. Zie verder de aanpak bij “energielabel bestaande utiliteit” waarbij moet worden aangetekend dat het detailniveau van de gebouwopname hier een héél stuk verder gaat. In principe is de opleverende partij (de aannemer) labelplichtig tenzij u (1) een casco afneemt en zelf de afbouw verzorgt, of (2) contractueel anders overeenkomt. Casco-bouw (bijvoorbeeld een unit in een bedrijfsverzamelgebouw) valt hierbij net tussen wal en schip, wij adviseren daarom om bij casco-bouw contractueel vast te leggen bij wie de energielabelplicht rust; dit voorkomt gedoe achteraf. Het protocol voor opleveren is in de basis eenvoudig: alle gebouweigenschappen die worden opgevoerd voor de energie-prestatie, moeten onderbouwd worden met bewijs. Dit kan het best in de vorm van fotobewijs of fakturen. Het is daarom erg handig als tijdens de bouw al het nodige fotobewijs kan worden gemaakt, dit maakt het achteraf aantonen van de isolatiewaarden enz. een stuk eenvoudiger.

Dit energielabel is verplicht voor alle bestaande verwarmde gebouwen die worden verkocht of verhuurd en geen woning zijn. Alleen monumenten en industriële ruimten zoals produktiehallen en opslagruimten zijn vrijgesteld. Vanuit het voorgeschreven protocol is hierbij o.a. een gebouwbezoek verplicht. Het labelen gaat als volgt: (1) U maakt een afspraak voor het gebouwbezoek. (2) Bij het gebouwbezoek neemt de specialist alle maten van het energielabelplichtige deel van het gebouw en gaat alle buitenoppervlakken na. Ook worden foto’s gemaakt van de installaties en de verlichting. (3) De specialist verwerkt alle gegevens in het voorgeschreven rekenmodel. (4) Uit het rekenmodel volgt de labelscore. Is deze akkoord dan registreert de specialist de labelscore en de belangrijkste gebouwgegevens in een database van de Rijksoverheid en levert u vervolgens het label. Is deze niet akkoord dan kan het gebouw energetisch worden verbeterd bijv. om te voldoen aan de label-C verplichting voor kantoren. In principe is de verkopende of verhurende partij labelplichtig maar LET OP bent u een aankopende partij en bent u van plan om te gaan verbouwen dan zou u kunnen overwegen om de labelplicht over te nemen en daarbij gelijk om advies te vragen voor energetische gebouwverbetering. De specialist moet immers toch al langskomen ?