Dit energielabel is verplicht voor alle woningen waarvoor een bouwaanvraag wordt aangevraagd, het zg. voorlopige energielabel, en voor alle woningen die nieuw of na een zeer ingrijpende verbouwing (strippen van het casco) worden opgeleverd. Het protocol voor opleveren is in feite eenvoudig: alle woningeigenschappen die worden opgevoerd voor de energie-prestatie, moeten onderbouwd worden met bewijs. Dit kan het best in de vorm van foto’s of fakturen. Het is erg handig als tijdens de bouw al het nodige fotobewijs kan worden gemaakt, dit maakt het achteraf aantonen van de isolatiewaarden enz. een stuk eenvoudiger. In principe is de opleverende partij (de aannemer) labelplichtig tenzij u (1) een casco afneemt en zelf de afbouw verzorgt, of (2) contractueel anders overeenkomt.

Dit energielabel is verplicht voor alle bestaande woningen die worden verkocht of verhuurd. Vanuit het voorgeschreven protocol is hierbij o.a. een woningbezoek verplicht. Het labelen gaat als volgt: (1) U maakt een afspraak voor het woningbezoek. (2) Bij het woningbezoek neemt de specialist alle maten van de woning en gaat alle buitenoppervlakken na. Ook worden de installaties gefotografeerd. (3) De specialist verwerkt alle gegevens in het voorgeschreven rekenmodel. (4) Uit het rekenmodel volgt de labelscore. De specialist registreert de labelscore en de belangrijkste woninggegevens in een database van de Rijksoverheid en levert u vervolgens het label. In principe is de verkopende of verhurende partij labelplichtig maar LET OP bent u een aankopende partij en bent u sowieso van plan om te gaan verbouwen dan zou u kunnen overwegen om de labelplicht over te nemen en daarbij gelijk om advies te vragen voor energetische woningverbetering – de specialist moet immers toch al langskomen.